Biblioteka Menedżera Budowlanego

Projekt CLOEMC VI uzupełnia poprzednie projekty CLOEMC, podczas których powstały 32 podręczniki w kilku językach. Poniżej wypisano tytuły istniejących podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego oraz udostępniono linki do stron internetowych powiązanych z nimi projektów:

 

CLOEMC I:

M1 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM;

M2 – PARTNERSTWO W BUDOWNICTWIE;

M3 – ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM;

M4 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BUDOWNICTWIE;

M5 – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI;

M6 – EKONOMIA I FINANSE W BUDOWNICTWIE;

M7 – ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE.

 

CLOEMC II:

M8 – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BUDOWNICTWIE;

M9 – ZARZĄDZANIE PROCESAMI BUDOWLANYMI – LEAN CONSTRUCTION;

M10 – METODY KOMPUTEROWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI;

M11 – PROJEKTY PPP W BUDOWNICTWIE;

M12 – ZARZĄDZANIE WARTOṡCIĄ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH;

M13 – CZYNNIKI SUKCESU PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH – STUDIUM PRZYPADKÓW.

 

CLOEMC III:

M14 – DUE-DILIGENCE W BUDOWNICTWIE;

M15 – MOTYWACJA I ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE;

M16 – PROFESJONALIZM I ETYKA W BUDOWNICTWIE;

M17 – BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE;

M18 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W BUDOWNICTWIE;

M19 – ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM TECHNICZNYM I KONSERWACJĄ BUDYNKÓW.

 

CLOEMC IV:

M20. REWITALIZACJA I REMONTY W BUDOWNICTWIE,

M21. BUILDING INFORMATION MODELING – BIM,

M22. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BUDOWLANYCH,

M23. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE,

M24. MECHANIKA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI DLA MENEDŻERÓW BUDOWLANYCH,

M25. CSR – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWNICTWIE.

 

CLOEMC V:

M26 – Mentoring i coaching w budownictwie

M27 – Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie

M28 – Przełomowe innowacje w zarządzaniu budową

M29 – Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie

M30 – Przystępne budownictwo mieszkaniowe

M31 – Zrównoważony rozwój społeczny w budownictwie

M32 – dodatkowy manual – Zarządzanie kryzysowe. Epidemia Covid – 19 w budownictwie